Anmäl fisk till Svenska Specimentävlingen!
Art:  *
Vikt (gr):  * Längd (cm):  *   Omkr.:
Fångstdatum:  2020 - - * Klockan: : *
Metod * Bete: *
Fångstplats: * Kommun/stad: *
       
Lag: * Klicka här för att registrera ny deltagare
Fångstman: * Telefon/e-mail:
Vågtyp: *    
Vittne(vägning): * Telefon/e-mail: 
Övrigt: 
Bifoga foto:

Anmälarens e-mail: *(kvitto skickas hit)